Δήμος Πατρέων – Πρόσκληση για την πρόσληψη δύο δικηγόρων.