Έγγραφο Πρωτοδικείου Ροδόπης

Έγγραφο γνωστοποίησης Πρωτοδικείου Ροδόπης για την εκδίκαση υποθέσεων εγγραφής προσημείωσης υποθήκης για το χρονικό διάστημα από 28-4-2020 έως και 30-6-2020.
Ακολουθεί το έγγραφο.

 

 

Έγγραφο Πρωτοδικείου Ροδόπης