Ειρηνοδικείο Κομοτηνής: Πράξη Διευθύνουσας Ειρηνοδικείου για επαναπροσδιορισμό υποθέσεων