Εκδήλωση Δ.Σ.Ροδόπης: Παρουσίαση του Νέου Ποινικού Κώδικα & του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Εκδήλωση Δ.Σ.Ροδόπης

9/7/2019

Παρουσίαση Νέου Ποινικού Κώδικα & Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ.