Εξυπηρέτηση των δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ

Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, και την σχετική επικοινωνία του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ , o Διοικητής, Χρήστος Χάλαρης μας ενημέρωσε με το από 25.9.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (που επισυνάπτεται), ότι οι δικηγόροι μπορούν να εξυπηρετούνται κατ’ αποκλειστικότητα εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού (από 7.00-8.00 και από 14.00-15.00) και ο Υποδιοικητής Νικόλαος Παγώνης εξέδωσε την από 7.10.2020 συμπληρωματική εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: 246516/07-10-2020, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων».

Έτσι, οι δικηγόροι μπορούν να εξυπηρετούνται στον e-ΕΦΚΑ ως εξής:

α) κατά προτεραιότητα, κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, εντός του ωραρίου κοινού, που είναι 08.00-14.00, και επιπροσθέτως,

β) εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, ήτοι από 7.00-8.00 και από 14.00-15.00, με αυτοπρόσωπη παρουσία, με μόνη την επίδειξη δικηγορικής ταυτότητας, σύμφωνα με το αρθ. 34 του ΚώδΔικ (Ν. 4194/2013).

Στην τελευταία υπ’ αριθμ. πρωτ.: 246516/07-10-2020 Εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

— Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των συναδέλφων το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 246516/07-10-2020 Εγκυκλίου και το από 25.9.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διοικητή Χ. Χάλαρη.

Συνημμένα