ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνή 30-5-2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης με θέμα ημερήσιας διάταξης: <<Απολογισμός 2017 – Προϋπολογισμός 2018>>.

Η Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννα Χατζηαντωνίου                       Σοφία Μιχαλιτσούδη