Επαναπροσδιορισμοί δικασίμων Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Υπηρεσίες Μελών-Πινάκια» αναρτήθηκαν επαναπροσδιορισμοί υποθέσεων Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020 και προσδιορίσθηκαν οίκοθεν.