Επείγουσες διαδικασίες που αφορούν εργασίες Εθνικού Κτηματολογίου

Ακολουθεί έγγραφο της Διοίκησης ΟΑΕΔ 39757/6-7-2020, το οποίο έχει θέμα: “Επείγουσες διαδικασίες, που αφορούν εργασίες Εθνικού Κτηματολογίου”.

Όποιος δικηγόρος ενδιαφέρεται, να ασχοληθεί ως συνεργαζόμενος δικηγόρος μετά από ανάθεση από το ΔΣ ΟΑΕΔ, να αποστείλει e-mail στο kpakomotini@oaed.gr εντός 2 ημερών, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο – Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου – Διεύθυνση – ΔΟΥ – ΑΦΜ και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.
Πληροφορίες
Κουκουναράκη Σοφία
Προϊσταμένη
ΚΠΑ2 Κομοτηνής
Τηλ.: 25310-29191

39757