Επιστημονική Διημερίδα με θέμα “Το Οικονομικό Έγκλημα”