Επιστημονική Ημερίδα Δ.Σ. Ροδόπης

Παρασκευή 24/1 και ώρα 12:00 μ.

Εισηγητής: Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα την Παρασκευή 24/1 και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με θέμα ”Η διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν.4640/2019”.

Εισηγητής: Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ