ΦΕΚ Γ’ 908/14-4-2021. Τροποποίηση Προκήρυξης Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Γ΄908/14.4.2021, η με αρ. πρωτ. 8/9.4.2021 απόφαση της Συντονιστικής  Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021.

Συνημμένα:

ΦΕΚ Γ’ 908-14-4-2021