ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ