Καταστάσεις ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων μέσω Νομικής Βοήθειας για το μήνα Σεπτέμβριο 2020