Καταστάσεις για τον διορισμό δικηγόρων μέσω Νομικής Βοήθειας μηνός Ιουνίου 2021