Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 1-9-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)