Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 10-6-2021 (Τριμελές Κακουργημάτων)