Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 15-12-2020 (Μονομελές Κακουργημάτων)