Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 15-2-2021 (Τριμελές Κακουργημάτων)