Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 16-12-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)