Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 17-11-2020 (Μονομελές Κακουργημάτων)