Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 18-11-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)