Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 19-10-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)