Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 20-10-2020 (Μονομελές Κακουργημάτων)