Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 21-10-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)