Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 4-2-2021 (Τριμελές Κακουργημάτων)