Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 5-11-2020 (Τριμελές Κακουργημάτων)