Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 6-4-2021 (Μονομελές Κακουργημάτων)