Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 7-1-2021 (Τριμελές Κακουργημάτων)