Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 7-4-2021 (Μονομελές Κακουργημάτων)