Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 7-9-2020 (Μονομελές Κακουργημάτων)