Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 8-4-2021 (Τριμελές Κακουργημάτων)