Κατάσταση ΔΣΡ για διορισμό δικηγόρων ως συνήγοροι υπεράσπισης 9-6-2021 (Μονομελές Κακουργημάτων)