Λειτουργία Ειρηνοδικείου Κομοτηνής από 26-4-2021 έως και 3-5-2021