Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων για το διάστημα έως τις 14 Ιουνίου 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2366/5.6.2021 (επισυνάπτεται) η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

Συνημμένα:

ΦΕΚ Β 2366-5.6.2021