Νέα KYA για την καταβολή των 600 ευρώ στους επιστήμονες