Ορισμός εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής περιόδου 2021

Επισυνάπτεται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία ορίζονται οι εξεταστές για τον Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής περιόδου 2021, ανά εφετειακή περιφέρεια και ανά μάθημα.

Συνημμένα:

Απόφαση Συντονιστικής – Ορισμός Εξεταστών 25.5.2021