Ορθή Επανάληψη-Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης από 8-1-2021 έως 31-1-2021