Ορθή Επανάληψη Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Ροδόπης μηνός Φεβρουαρίου 2021

Ορθή επανάληψη της υπηρεσίας του Φεβρουαρίου, ως προς την 26η Φεβρουαρίου, όπου προστέθηκε η φράση “Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κομοτηνής”καθώς υπάρχει προσδιορισμένη δικάσιμος, όμως δεν θα εκδικασθεί καμία υπόθεση.

Ορθή Επανάληψη Υπηρεσίας Πρωτοδικών Ροδόπης μηνός Φεβρουαρίου 2021