Προκήρυξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πρόσληψη Δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και Π.Ε. Κοζάνης).

Προκήρυξη-Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας

pararthma glwssomatheias Α2 12 2020 el GR _1_