Προκήρυξη του Δήμου Ορεστιάδας για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή