Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη  για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥπΨηΔ).

Ακολουθεί η προκήρυξη.

Προκήρυξη ΥπΨηΔ