Πρωτοδικείο Ροδόπης: Πράξεις Προέδρου για επαναπροσδιορισμό υποθέσεων

Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικείου Ροδόπης  για τον ορισμό νέων δικασίμων υποθέσεων Πρωτοδικείου Ροδόπης και για τον επαναπροσδιορισμό τους.

Πράξεις 135, 136, 137-2021 Πρωτοδικείου Ροδόπης

Πράξεις από 138-2021 έως 150-2021 Πρωτοδικείου Ροδόπης

Πράξεις από 152-2021 έως 168-2021 Πρωτοδικείου Ροδόπης

Πράξη 169-2021 Πρωτοδικείου Ροδόπης