Πρωτοδικείο Ροδόπης: Πράξη Προέδρου για επαναπροσδιορισμό υποθέσεων