ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

                     ΨΗΦΙΣΜΑ

Κομοτηνή 8-6-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης , στην με αριθμό 29/8-6-2018 συνεδρίασή του, με ομόφωνη απόφασή του εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του  στην εξαγγελία του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης περί τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η  εξαγγελία δημιουργίας νέων Δικαστηρίων πρέπει να εντάσσεται σε μία συνολική πρόταση για την ταχεία και ορθή απονομή της Δικαιοσύνης  και πρέπει να είναι αποτέλεσμα σοβαρού σχεδιασμού και σοβαρής διαβούλευσης με όλους  τους φορείς της Δικαιοσύνης , απαραίτητη δε προϋπόθεση είναι η επίλυση των προβλημάτων  στα ήδη λειτουργούντα Δικαστήρια.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος  Ροδόπης , επιβεβαιώνει την ομόθυμη στάση του δικηγορικού σώματος και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης

Η Πρόεδρος                                                                   Η Γενική Γραμματέας

Ιωάννα Ζ. Χατζηαντωνίου                                                    Σοφία Π. Μιχαλιτσούδη