Γραμματεία

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 32, Τ.Κ. 69132
Τηλ. 2531022551, 2531031163
Fax: 2531020589
E-mail:dsrodopi@gmail.com