ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Σ.ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ
ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 25-5-2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 μ. καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης με θέμα ημερήσιας διάταξης: <<Απολογισμός 2017 - Προϋπολογισμός 2018>>.

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννα Χατζηαντωνίου Σοφία Μιχαλιτσούδη