Κατάλογος Βιβλίων: 2001 – 2500

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: 1 – 500 | 501 – 1000 | 1001 – 1500 | 1501 – 2000 | 2001 – 2500

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2001 ΑΣΤ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ 7,7Α, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Δ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2002 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΤΟΜΟΣ 23Α (ι),23 Β, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ -ΤΟΜΟΣ 19, 19Β,19Γ, 19Δ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2004 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΤΟΜΟΣ 23Α (2) Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΟΜΟΣ 24 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Λα) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2006 ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΤΟΜΟΣ 26,26 Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2007 ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ -ΤΟΜΟΣ 25 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Λα) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2008 ΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΤΟΜΟΣ 27, 27 Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2009 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ -ΤΟΜΟΣ 22Δ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2010 ΕΜΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΤΟΜΟΣ 28,28Α, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2011 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ 30,30Β,30Δ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Λα) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2012 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΛΕΓ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ-ΤΟΜΟΣ 29 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Λα) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2013 ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ-ΤΟΜΟΣ 31,31Α, Β,31Γ, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (Λα) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ32, 32Α,32 Β, 32Γ, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2015 ΑΓΟΡΟΝ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΜΟΣ 5Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2016 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΤΟΜΟΣ 6,6Α,6Β, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ-ΤΟΜΟΣ 15Β,15Β2, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2018 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ 16,16Β,16Γ,16Δ, Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 17(1),17(2) Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2020 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΛΠ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
2021 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 33,33Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2022 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΤΟΜΟΣ 36,36Β, 36Γ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2023 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΤΟΜΟΣ 36Α, Β ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ Π. (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2024 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΤΟΜΟΣ 35,35Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2025 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 34,34Α, 34Β Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2026 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΤΟΜΟΣ 38,38Α,38Β Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2027 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ-ΤΟΜΟΣ 37,37Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2028 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ-ΤΟΜΟΣ 36Δ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2029 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΤΟΜΟΣ 39,39Α,39Β,39Δ,39Ε Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2030 ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ -ΤΟΜΟΣ 42,42Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2031 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -ΤΟΜΟΣ 39Α,39Γ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (ι) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2032 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 40,40Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ (κ) ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2033 ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 8 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2034 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΟΜΟΣ 9 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2035 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΟΜΟΣ 10,10Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2036 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ12 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2037 ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 15Α,15Α2,15Α3,15Α4,15(1), 15(2), 15(3) Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2038 ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ -ΤΟΜΟΣ 17Α,17Β Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2039 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ -ΤΟΜΟΣ2,2Α,2Β Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2040 ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ -ΤΟΜΟΣ 3,3Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2041 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 4,4Α Π,ΠΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2042 ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ 5 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2043 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΤΟΜΟΣ 1,1Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2044 ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΤΟΜΟΣ 14 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2045 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ-ΤΟΜΟΣ 18,18Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2047 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ -ΤΟΜΟΣ 21,21Α,21Β, 21Γ Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2048 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ- ΤΟΜΟΣ 22 Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2049 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΟΜΟΣ 11 Π.ΠΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2050 ΤΡΑΠΕΖΑΙ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ 12Α Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2051 ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΤΟΜΟΣ 13Α, 13Β Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2052 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13(1), 13 (2) Π.ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2053 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-2017 ΙΩ.ΡΟΚΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
2053 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-2017 ΙΩ.ΡΟΚΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2053 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-2017 ΙΩ.ΡΟΚΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2054 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-2017 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2017 ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2055 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΜΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΧΑΡ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2012 ΚΩΔΙΚΕΣ
2055 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΜΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΧΑΡ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2012 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2056 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΟΜΟΣ 2-2012 ΧΑΡ. ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2012 ΚΩΔΙΚΕΣ
2056 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΟΜΟΣ 2-2012 ΧΑΡ. ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2012 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2057 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΟΜΟΣ 3- 2015 ΧΑΡ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2015 ΚΩΔΙΚΕΣ
2057 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΤΟΜΟΣ 3- 2015 ΧΑΡ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2015 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2058 ΚΩΔ.ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2015 Χ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2015 ΚΩΔΙΚΕΣ
2058 ΚΩΔ.ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2015 Χ.ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2015 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2059 Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2017 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2059 Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2017 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2017 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2059 Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2017 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2017 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2059 Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2017 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2017 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
2060 2016 τευχη 1 (4) (1) ELSA KOMOTINI ΥΠΑΓΩΓΗ
2061 ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ-2017 ΧΑΡΑΛ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
2062 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2063 ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ-2017 ΜΙΧ-ΘΕΟΔ.ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2064 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-2017 Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ- Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
2065 ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-2017 ΙΩΑΝ.ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2066 ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΩΝ
2067 Η ΕΦΕΣΗ -2017 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
2068 2017-ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4 ΔΙΚΗΓΟΡ. ΣΥΛ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
2069 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2015 (ΝΟΜ.2014) Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
2070 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2016 (ΝΟΜ.2015) Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ 2016 ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
2071 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-2017 ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2072 ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ-2017 ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2017 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2073 ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΙα ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ -2017 ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2017 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2074 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ -2017 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
2074 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ -2017 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
2075 ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ-2017 ΙΩ.ΚΟΝΔΥΛΗ, Γ.ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΠ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2076 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-2017 ΧΑΡΑΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2076 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-2017 ΧΑΡΑΛ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΑΠΟΔΕΙΞΗ
2077 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΤΟΜΟΣ 1-2017 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
2078 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-2017 ΧΑΡΑΛ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2079 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-2017 ΧΑΡ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΩΝ
2080 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-2017 Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΠΕΤ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 13Η -2017 ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2081 2018- ΤΕΥΧΗ 610,611,612,613,614 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ
2082 2017 τευχη 2 ΥΠΑΓΩΓΗ
2083 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ- 2017 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΔΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2083 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ- 2017 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2083 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ- 2017 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
2083 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ- 2017 ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΠΗΣ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΚΟΚ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
2084 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ-2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
2085 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ -2018 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2085 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ -2018 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
2086 ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ -2018 ΒΑΣ. ΑΔΑΜΠΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2086 ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ -2018 ΒΑΣ. ΑΔΑΜΠΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
2087 2015 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
2088 2016- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
2089 2017 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
2090 2015- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
2091 2016- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
2092 2017 – ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
2093 Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1 ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2006 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2094 Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 2 ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2095 Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 3 ΒΑΣ.ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2096 Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 4 ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2009 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2097 2017 ΤΟΜΟΣ 1 (Α-Ι) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2098 Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΗΛΕΚ.ΠΛ. ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2/2018 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2099 2014 ΚΒ’ ΕΠΙΜ: ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤ.ΚΡΗΤ.ΔΙΚ 2014 ΤΑΛΩΣ
2100 2018-TEYXH 1,2,3,4 NOMIKH BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2101 2018- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2102 2018-ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2103 2018- ΤΕΥΧΗ 1,2,3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2105 2017 ΤΟΜΟΣ Α (51) Μ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ
2106 2017 ΤΟΜΟΣ Β’ (51) Μ.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ
2107 ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -2018 ΕΥΠΡΑΞΙΑ- ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2108 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ- 2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
2108 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ- 2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗ 2018 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2109 ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- 2018 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΒΡΟΤΕΑΣ 2018 ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
2110 ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν.ΠΡ. CD 1,2 ΒΡΟΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
2111 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-2018 ΚΩΝ.ΛΑΝΑΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2111 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-2018 ΚΩΝ.ΛΑΝΑΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
2112 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝΚΠΟΛΔ-2018 Ν.ΓΚΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΚΩΔΙΚΕΣ
2112 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝΚΠΟΛΔ-2018 Ν.ΓΚΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2113 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΑΔΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2113 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΑΔΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗ 2018 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
2113 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΑΔΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗ 2018 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
2114 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΤΟΜΟΣ 2 ΧΑΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΝΟΜΚΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
2115 ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 2018 (51)- ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΚΩΔΙΚΕΣ
2115 ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 2018 (51)- ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΚΩΔΙΚΕΣ
2115 ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 2018 (51)- ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΚΩΔΙΚΕΣ
2115 ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 2018 (51)- ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΚΩΔΙΚΕΣ-ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΕΣ
2116 ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΙ β – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ- 2018 ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΕΣΙΟΥ- ΦΑΛΤΣΗ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2117 2018- ΤΟΜΟΣ 66- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4 Δ.Σ.Α ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
2118 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2004 ΛΕΚΗ ΚΙΟΣΣΕ -ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΝΤ. 2004 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2119 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2120 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄-1960 Α.ΜΠΟΡΥΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2121 ΕΡΜΗΝΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ-Β΄-ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α.ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2122 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΤΟΜΟΙ Α,Β,Γ,Δ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2123 ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ-6ο ΣΥΜΠΛ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2124 ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ- ΤΕΥΧΟΣ Α-Β΄ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2125 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2126 ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ-1938 ΜΠΑΛΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2127 ΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1-2 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2128 ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1968-70 1971 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2129 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1988 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2130 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΟΜΟΣ Α΄ ΖΗΣΙΑΔΗΣ 1964 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2131 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔ.ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2132 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔ. ΠΟΙΝ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1-373 ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2133 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2134 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
2135 ΕΙΣΑ.ΝΟΜΟΣ ΑΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ-1941 1941 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2136 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΛΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ) ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2137 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2138 2017 -ΤΟΜΟΣ 2 – (Κ-Ω) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2139 1989- Α-Θ’ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2140 1989 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2141 1990- ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΚΑΙ Ι-Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2142 1991- ΤΟΜΟΣ Α-Θ’ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2143 1991- ΤΟΜΟΣ Ι-Ω’ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2144 1992 – ΤΟΜΟΣ Α-Θ’ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2145 1992 – ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2146 1998 – ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2147 1999- ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2148 1987-88 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2149 1987-88 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2150 2018- ΤΕΥΧΗ 1,2 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2151 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-2018 ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
2152 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ-2018 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
2152 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ-2018 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
2153 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΛΕΩΝ. ΚΟΤΣΑΛΗΣ Κ. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
2154 COMPLIANCE ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2154 COMPLIANCE ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
2154 COMPLIANCE ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
2155 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ .. 2018 ΓΕΩΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2156 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Κ.ΛΑΝΑΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2018 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
2157 ΑΓΩΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2018 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΩΝ
2157 ΑΓΩΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2018 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡ.
2158 Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ως ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- 2018 ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2018 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
2159 2018-ΤΟΜΟΣ 66- ΤΕΥΧΗ 1,2,3 ΔΣΑ 2018 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
2160 2018- ΤΕΥΧΗ 1 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2161 2018 ΤΕΥΧΗ 1 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2162 1994 ΤΟΜΟΣ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2163 1993- ΤΟΜΟΣ Ι-Ω’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2164 1994- ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2165 1994 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2166 1995 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2168 1995 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2169 1996 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2170 1996 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2171 1997 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2172 1997 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2173 1998 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω (Ι ΚΑΤΩ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2174 1999 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2175 2000 ΤΟΜΟΣ Α-Θ I ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2176 2000 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2177 2001 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2178 2001 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2179 2002 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2180 2002 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2181 2003 ΤΟΜΟΣ Α-Θ (Θ ΚΑΤΩ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2182 2003 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2183 2004 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2184 2004 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2185 2005 ΤΟΜΟΣ Α-Θ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2186 2005 ΤΟΜΟΣ Ι-Ω ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2187 2018- ΤΕΥΧΟΣ 1 ELSA KOMOTINI ΥΠΑΓΩΓΗ
2188 2018- TEYXH 1 N.E. MAMIΔΑΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2189 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 2018 ΣΤ.ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΕΥ.ΤΖΙΡΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2189 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 2018 ΣΤ.ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΕΥ.ΤΖΙΡΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΡΜΗΝΕΙΑ
2190 ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ- 2018 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2191 ΑΡΘΡΟ ; Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ … ΕΛΛ ΔΙΚ 2/18 (356) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2194 2018- ΤΕΥΧΗ 1 Κ.Δ.Ε.Ο.Δ ΕΛΛΗΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
2195 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ- 2018 ΝΙΚ.ΛΕΟΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
2196 ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ