Κατάλογος Βιβλίων: 501 – 1000

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: 1 – 500 | 501 – 1000 | 1001 – 1500 | 1501 – 2000 | 2001 – 2500

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
501 2007 Λ-Ω ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
502 2008 Α-Κ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
503 2008 Λ-Ω ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
504 2009 Α-Κ (6) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
505 2009 Λ-Ω ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
506 2010 Α-Ι (Δ) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
507 2010 Κ-Ω ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
508 2011 Α-Ι (6) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
509 2011 Κ-Ω ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
510 2012 Α-Ι ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
511 2012 Κ-Ω ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
512 2013 Α-Ι ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
513 2013 Κ-Ω ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
514 2009 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 – μ5 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
515 2010 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
516 2011 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
517 2012 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
518 2013 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
519 2014 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
520 1988 ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ (Β) ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
522 1990 ΤΟΜΟΣ ΙΗ΄ ΛΕΙΠΕΙ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
523 1991 ΤΟΜΟΣ ΙΘ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
524 1992 ΤΟΜΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
525 1993 ΤΟΜΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
526 1994 ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
527 1995 ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
528 1996 ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
529 1997 ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
530 1998 ΤΟΜΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
531 1999 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
532 2000 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
533 2001 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
534 2002 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
535 2003 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
536 2004 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
537 2005 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
538 2006 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
539 2007 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
540 2008 ΤΟΜΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
541 2009 ΤΟΜΟΣ (9) ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
542 2010 ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 2,5,6,9,10 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
543 2011 ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
544 2012 ΤΟΜΟΣ Κ΄ΤΕΥΧΗ 4,8 ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
545 2013 ΤΟΜΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
546 2006 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
547 2007 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΝΟΕ,ΔΕΚ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
548 2008 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΙΑΝ-ΔΕΚ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
549 2009 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
550 2010 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
551 2011, ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
552 2012 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
553 2013 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
554 2014 ΤΕΥΧΗ 1,2,3.4,5,6 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
555 2000 ΤΟΜΟΣ 20 (Β) ΛΑΜΠ.ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
556 2001 ΤΟΜΟΣ 21 ΛΑΜΠ. ΓΣΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
557 2002 ΤΟΜΟΣ 22 ΛΑΜΠ. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
558 2003 ΤΟΜΟΣ 23 ΛΑΜΠ. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
559 2004 ΤΟΜΟΣ 24 ΛΑΜΠ. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
560 2005 ΤΟΜΟΣ 25 ΛΑΜΠ. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
561 2006 ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΗ ΛΑΜΠ.ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
562 2007 ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΗ ΛΑΜΠ.ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
563 2008 ΤΟΜΟΣ 28 ΤΕΥΧΗ ΛΑΜΠ.ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
564 2009 ΤΟΜΟΣ 29 ΤΕΥΧΗ ΛΑΜΠ.ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
565 2010 ΤΕΥΧΗ ΛΑΜΠ. ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
566 1997 ( ΣΤΟ Β) ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
567 1998 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
568 1999 ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
569 2000 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
570 2001 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
571 2001 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
572 2002 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
573 2003 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
574 2004 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
575 2005 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
576 2006 ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
577 2007 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
578 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
579 2009 ΤΕΥΧΗ ΠΑΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
580 2008 ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 8 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
581 2009 ΤΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
582 2010 ΤΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
583 2011 ΤΕΥΧΗ1,2,3,4,5,6,7,8-9,10-11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
584 2012 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
585 2013 ΤΕΥΧΗ 1,2,3-4,5,6,7,8-9,10,11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
586 2014 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8-9,10-11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
587 1996 ΤΟΜΟΣ 17 (Α) ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
588 1997 ΤΟΜΟΣ 18 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
589 1998 ΤΟΜΟΣ 19 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
590 1999 ΤΟΜΟΣ 20 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
591 2000 ΤΟΜΟΣ 21 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
592 2001 ΤΟΜΟΣ 22 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
593 2002 ΤΟΜΟΣ 23 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
594 2003 ΤΟΜΟΣ 24 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
595 2004 ΤΟΜΟΣ 25 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
596 2005 ΤΟΜΟΣ 26 ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
597 2006 ΤΟΜΟΣ 27 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
598 2007 ΤΟΜΟΣ 28 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ (9) ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
599 2008 ΤΟΜΟΣ 29 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
600 2009 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
601 2010 ΤΟΜΟΣ 31 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
602 2011 ΤΟΜΟΣ 32 ΚΑΙΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
603 2012 ΤΟΜΟΣ 33 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
604 2013 ΤΟΜΟΣ 34 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
605 2014- ΤΟΜΟΣ 35 και ΤΕΥΧΗ ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
606 1953 ΤΟΜΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Σ.Α ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
607 1954 ΤΟΜΟΣ 2 (Θ,Ι) Δ.Σ.Α. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
608 1955 ΤΟΜΟΣ 3 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
609 1956 ΤΟΜΟΣ 4 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
610 1957 ΤΟΜΟΣ 5 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
611 1958 ΤΟΜΟΣ 6 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
612 1959 ΤΟΜΟΣ 7 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
613 1960 ΤΟΜΟΣ 8 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
614 1961 ΤΟΜΟΣ 9 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
615 1962 ΤΟΜΟΣ 10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
617 1963 ΤΟΜΟΣ 11 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
618 1964 ΤΟΜΟΣ 12 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
619 1965 ΤΟΜΟΣ 13 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
620 1966 ΤΟΜΟΣ 14 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
621 1967 ΤΟΜΟΣ 15 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
622 1968 ΤΟΜΟΣ 16 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
623 1969 ΤΟΜΟΣ 17 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
624 1970 ΤΟΜΟΣ 18 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
625 1971 ΤΟΜΟΣ 19 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
626 1972 ΤΟΜΟΣ 20 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
627 1973 ΤΟΜΟΣ 21 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
628 1974 ΤΟΜΟΣ 22 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
629 1975 ΤΟΜΟΣ 23 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
630 1976 ΤΟΜΟΣ 24 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
631 1977 ΤΟΜΟΣ 25 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
632 1978 ΤΟΜΟΣ 26 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
633 1979 ΤΟΜΟΣ 27 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
634 1980 ΤΟΜΟΣ 28 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
635 1981 ΤΟΜΟΣ 29 ΔΙΠΛΟ ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
636 1981 ΤΟΜΟΣ 29 ΔΙΠΛΟ ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
637 1982 ΤΟΜΟΣ 30 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
638 1983 ΤΟΜΟΣ 31 (I) ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
639 1984 ΤΟΜΟΣ 32 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
640 1985 ΤΟΜΟΣ 33 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
641 1986 ΤΟΜΟΣ 34 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
642 1987 ΤΟΜΟΣ 35 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
643 1988 ΤΟΜΟΣ 36 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
644 1989 ΤΟΜΟΣ 37 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
645 1990 ΤΟΜΟΣ 38 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
646 1991 ΤΟΜΟΣ 39 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
647 1992 ΤΟΜΟΣ 40 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
648 1993 ΤΟΜΟΣ 41 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
649 1994 ΤΟΜΟΣ 42 ΛΕΙΠΕΙ (Θ) ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
650 1995 ΤΟΜΟΣ 43 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
651 1996 ΤΟΜΟΣ 44 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
652 1997 ΤΟΜΟΣ 45 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
653 1998 ΤΟΜΟΣ 46 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
654 1999 ΤΟΜΟΣ 47 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
655 2000 ΤΟΜΟΣ 48 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
656 2001 ΤΟΜΟΣ 49 Α Θ ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
657 2001 ΤΟΜΟΣ 49 Β ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
658 2002 ΤΟΜΟΣ 50 Α ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
659 2002 ΤΟΜΟΣ 50 Β ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
660 2003 ΤΟΜΟΣ 51 Α ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
661 2003 ΤΟΜΟΣ 51 Β ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
662 2004 ΤΟΜΟΣ 52 Α ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
663 2004 ΤΟΜΟΣ 52 Β ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
664 2005 ΤΟΜΟΣ 53Α ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
665 2005 ΤΟΜΟΣ 53 Β ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
666 2006 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
667 2006 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
668 2007 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
669 2007 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
670 2008 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
671 2008 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
672 2008 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
673 2009 ΤΕΥΧΗ -ΒΛΕΠΕ ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (11) ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
674 2009- 9 ΚΑΙ 10 ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
675 2010 ΤΕΥΧΗ ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
676 2010 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
677 2010 CD ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 2002-2009 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
678 2011 ΤΕΥΧΗ 1-10 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
679 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
680 2012 ΤΕΥΧΗ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
681 2012 ΤΕΥΧΗ ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
682 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
683 2013 ΤΕΥΧΗ 1-10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
684 2014 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
685 ΤΟΜΟΣ 1953 (Κ,Λ,Λα) TZΑΓΚΑ -ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
686 1954 ΤΖΑΓΚΑ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
687 1955 ΤΖΑΓΚΑ-ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
688 1956 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
689 1957 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
690 1958 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
691 1959 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
692 1960 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
693 1961 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
694 1962 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
695 1963 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
696 1964 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
697 1965 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
698 1966 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
700 1967 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
701 1968 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
702 1969 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
703 1970 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
704 1971 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
705 1972 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
706 1973 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
707 1974 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
708 1975 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
709 1976 ΛΕΙΠΕΙ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
710 1977 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
711 1978 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
712 1979 ΛΕΙΠΕΙ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
713 1980 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
714 1981 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
715 1982 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
716 1983 ΔΙΠΛΟ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
717 1984 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
718 1985 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
719 1986 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
720 1987 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
721 1988 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
722 1989 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
723 1990 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
724 1991 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
725 1991 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
726 1992 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
727 1993 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
728 1993 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
729 1994 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
730 1994 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
731 1995 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
732 1995 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
733 1996 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
734 1996 Β ‘ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
735 1997 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
736 1997 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
737 1998 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
738 1998 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
739 1999 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
740 1999 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
741 2000 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
742 2000 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
743 2001 Α’ ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
744 2001 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
745 2002 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
746 2002 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
747 2003 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
748 2003 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
749 2004 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
750 2004 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
751 2005 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
752 2005 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
753 2006 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
754 2006 Β\’ ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
755 2007 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
756 2007 Β\’ ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
757 2008 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
758 2008 Β΄ΤΟΜΟΣ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
759 2009 Α’ ΤΟΜΟΣ 57 -μ2 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
760 2009 Β΄ΤΟΜΟΣ 57 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
761 2010 ΤΟΜΟΣ 58 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
762 2010 ΤΕΥΧΗ ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
763 2011 ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
764 2011 ΤΟΜΟΣ 59 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
765 2012 ΤΟΜΟΣ 60 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
766 2012 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
767 2013 ΤΟΜΟΣ 61 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
768 2013 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
769 2014 ΤΟΜΟΣ 62 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4, ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
770 2014- ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
771 2004 ΤΕΥΧΗ 28,29,30,31 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
772 2005 ΤΕΥΧΗ 32, ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ 33,34,35 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
773 2006 ΤΕΥΧΗ 36,37 ΛΕΙΠΕΙ, 38 ΛΕΙΠΕΙ, 39 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
774 2007 ΤΕΥΧΗ 40,41,42,43 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
775 2008 ΤΕΥΧΗ 44,45,46,47 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
776 2009 ΤΕΥΧΗ 48,49,50,51 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
777 2010 ΤΕΥΧΗ 53,54 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
778 1951 Α΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ (Ν) ΄ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
779 1952 Β’ ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
780 1953 Γ’ ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
781 1954 Δ΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
782 1955 Ε΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
783 1956 ΣΤ΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
784 1957 Ζ΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
785 1958 Η΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
786 1959 Θ΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
787 1960 Ι΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
788 1961 ΙΑ΄ΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
789 1962 ΙΒ’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
790 1963 ΙΓ’ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
791 1964 ΙΔ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
792 1965 ΙΕ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
793 1966 ΛΕΙΠΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
794 1967 ΛΕΙΠΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
795 1968 – ΙΗ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
796 1969 ΙΘ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
797 1970 Κ’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
798 1971 ΚΑ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
799 1972 ΛΕΙΠΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
800 1973 ΚΓ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
801 1974 ΚΔ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
802 1975 ΚΕ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
803 1976 ΛΕΙΠΕΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
804 1977 ΚΖ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
805 1978 ΚΗ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
806 1979 ΚΘ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
807 1980 Λ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
808 1981 ΛΑ’ ΤΟΜΟΣ -ΛΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
809 1982 ΛΒ’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
810 1983 ΛΓ΄ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ 1984 ΛΔ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
811 1985 ΛΕ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
812 1986 ΛΣΤ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
813 1987 ΛΖ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
814 1988 ΛΗ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
815 1989 ΛΘ\’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
816 1990 Μ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
817 1991 ΜΑ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
818 1992 ΜΒ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
819 1993 ΜΓ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
820 1994 ΜΔ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
821 1995 ΜΕ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
822 1996 ΜΣΤ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
823 1997 ΜΖ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
824 1998 ΜΗ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
825 1999 ΜΘ’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
826 2000 Ν’ ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
827 2001 ΝΑ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
828 2002 ΝΒ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
829 2003 ΝΓ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
830 2004 ΝΔ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
831 2005 ΝΕ΄ΤΟΜΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
832 1998 ΤΟΜΟΣ 1 ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
833 1999 ΤΟΜΟΣ 2 ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
834 2000 ΤΟΜΟΣ 3 ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
835 2001 ΤΟΜΟΣ 4 ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
836 2002 ΤΟΜΟΣ 5ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
837 2003 ΤΟΜΟΣ 6 ΛΕΙΠΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
838 2004 ΤΟΜΟΣ 7 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
839 2005 ΤΟΜΟΣ 8 (Θ) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
840 2006 ΤΟΜΟΣ 9 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
841 2007 ΤΟΜΟΣ 10 (11) ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
842 2008 ΤΟΜΟΣ 11 ΚΑΙ ΑΔΕΤΑ ΤΕΥΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
843 2009 ΤΟΜΟΣ 12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
844 2010 ΤΟΜΟΣ 13 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
845 2011 ΤΕΥΧΗ 1,2,3 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
846 2012 ΤΕΥΧΗ 4-5, 11 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
847 2013 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8-9,10,11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
848 2014 ΤΕΥΧΗ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
849 2009 ΤΕΥΧΗ 1,2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
850 2010 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
851 1964 (Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
852 1965 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
853 1966 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
854 1967 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
855 1968 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
856 1969 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
857 1970 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
858 1971 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
859 1972 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
860 1973 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
861 1974 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
862 1975 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
863 1976 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
864 1977 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
865 1978 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
866 1979 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
867 1980 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
868 1981 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
869 1982 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
870 1983 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
871 1984 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
872 1985 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
873 1986 ΛΕΙΠΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
874 1987 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
875 1988 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
876 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
877 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
878 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
879 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
880 1997 ΤΟΜΟΣ 22 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
881 1998 ΤΟΜΟΣ 23 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
882 1999 ΤΟΜΟΣ 24 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
883 2000 ΤΟΜΟΣ 25 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
884 2001 ΤΟΜΟΣ 26 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
885 2002 ΤΟΜΟΣ 27 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
886 2003 ΤΟΜΟΣ 28 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
887 2004 ΤΟΜΟΣ 29 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
888 2005 ΤΟΜΟΣ 30 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
889 2006 ΤΟΜΟΣ 31 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
890 2007 ΤΟΜΟΣ 32 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
891 2008 ΤΟΜΟΣ 33 Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
892 2009 ΤΟΜΟΣ 34 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
893 2010 ΤΟΜΟΣ 35 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
894 2011 ΜΟΝΟΝ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
895 2012 ΤΟΜΟΣ 37 ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ Δ.ΤΣΙΝΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
896 2013 ΤΟΜΟΣ 38 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
897 2014 ΤΟΜΟΣ ΣΕ ΤΕΥΧΗ Δ.ΤΣΙΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
898 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
899 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Β΄ΕΚΔΟΣΗ Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
900 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Γ’ ΕΚΔΟΣΗ Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
901 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ -2006 Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΣ 2006 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
902 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
902 ΔΙΚΗ
903 ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
904 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ -2014 Φ.ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
905 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-2006 Λ.ΦΟΡΤΣΑΛΗΣ- ΙΑΚ.ΦΟΡΣΕΔΑΚΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
906 ΚΕΘΕΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
907 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1993 Α.ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
908 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2000 ΑΡΘΡΑ 1-206 Π.ΚΑΚΚΑΛΗΣ, Ν.ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΛΠ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΕΣ
909 ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ-2009-3691/2008 ΠΟΛΥΧΡ.ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝ. ΝΟΜΟΙ
910 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Β ‘ΕΚΔΟΣΗ-2012 ΣΩΚ.ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
911 Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ- 2009 ΣΤΕΦ.ΠΑΥΛΟΥ -ΓΙΩΡ.ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2009 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
912 ΝΤΟΠΙΝΓΚ -2011 ΕΛ.ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ 2011 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
913 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- 1998 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ 1998 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
914 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ- ΤΕΥΧΟΣ 26- 1992 ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1992 ΚΩΔΙΚΕΣ
915 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ -ΤΟΜΟΣ 1-(Α ΕΩΣ Λ) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
916 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ- ΤΟΜΟΣ 2- (Μ ΕΩΣ Ω) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
917 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -2004 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2004 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
918 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2009 ΜΙΧ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΕΣ
919 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2004 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΕΣ
920 ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2014 ΤΕΥΧΗ ΟΛΑ ΔΙΚ.ΣΥΛ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
921 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2001- ΤΟΜΟΣ 1- ΑΡΘΡΑ 1-408 Γ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Γ.ΚΑΛΦΕΛΗΣ- Λ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΕΣ
922 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -2005-Β\’ ΕΚΔΟΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΔΙΚΕΣ
923 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ -2006 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΩΔΙΚΕΣ
924 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2007 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
925 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – 2012- ΤΟΜΟΣ 1 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
926 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
927 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ-2007 ΘΕΟΧ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ 2007 ΚΩΔΙΚΕΣ
928 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ -2012 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
929 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2004 ΔΣΑ ΚΩΔΙΚΕΣ
930 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1984 ΑΘ.ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
931 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΘΕΟΧ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΚΩΔΙΚΕΣ
932 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΕΣ
933 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ -2011- 3Η ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΕΣ
934 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
935 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ Γ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ -2007-ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΄ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΔΙΠΛΟ 2007 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
936 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-2007-ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ 2007 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
937 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-2008 ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
938 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιλεγμενες θεματικες για αστυνομικούς ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
939 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ- ΘΕΟΧ.ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
940 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΝΙΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
941 Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΩΑΝ.ΖΩΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
942 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-2002 ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗ 2002 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
943 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -2006 ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
944 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -2008-ΤΟΜΟΣ 1 Χ.ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
945 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΜΟΣ 4 ΠΑΜΙΣΟΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
946 ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-2007- ΑΡΙΘ. 5 ΠΑΜΙΣΟΣ 2007 ΚΩΔΙΚΕΣ
947 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -2007 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
948 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-2008-ΑΡΙΘ.1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΤΣΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
949 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ,ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΑΡΙΘ. 7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
950 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ,ΔΩΡΕΩΝ ,ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΤΟΜΟΣ 8-2007 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΚΩΔΙΚΕΣ
951 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΑΡΘΡΑ 1-13-Α΄-2007 ΧΡ.ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
952 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – Β- ΑΡΘΡΑ 13Α -40-2007 ΧΡ.ΤΟΤΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
953 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ,ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ-Β\’ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
954 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ-2007 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ- ΔΗΜ.ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ TAX ADVISORS ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
955 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, , 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
956 2009-ΤΟΜΟΣ 1- ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΔΙΠΛΑ ΟΛΑ (Δ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
957 2009-ΤΟΜΟΣ 2-ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
958 2009-ΤΟΜΟΣ 3- ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
959 2009-ΤΟΜΟΣ 4-ΜΕΡΟΣ Α\’ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
960 2009- ΤΟΜΟΣ 5-ΜΕΡΟΣ Α\’ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
961 2009-ΤΟΜΟΣ 6- ΜΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
962 2009-ΤΟΜΟΣ 7-ΜΕΡΟΣ Β\’ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
963 2009- ΤΟΜΟΣ 8- ΜΕΡΟΣ Β΄ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
964 2009- ΤΟΜΟΣ 9- ΜΕΡΟΣ Γ’ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΖ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
965 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1976 ΦΩΤ.ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
966 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ- ΚΑΤ\’ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ -2007 ΙΩΑΝ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
967 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-2002 ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
968 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ -2014 Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Φ.-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
969 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΛΟΤΡΙΩΣΗ -2004 ΙΩΑΝ. ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
970 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ -2014 Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ-Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
971 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ -1949 Ε.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
972 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2001 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
973 ΑΣΤ,ΚΩΔΙΚΑΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ -ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
974 ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΤΟΜΟΣ 1-1994 Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
975 ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΤΟΜΟΣ 2-1995 Κ.Α.ΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
976 Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ- 10-2006 Ι.ΓΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
977 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-1995 Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
978 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ- 2002 ΣΩΚ.ΛΕΚΚΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ- περιλ. Διοικ.Εκτέλεση, Ελεγκ.Συνεδριο, Ακυρωρ.Διαφορες,διοικ.διαφορές ουσιας κ.α-2014 Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ -Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ- περιλ. Διοικ.Εκτέλεση, Ελεγκ.Συνεδριο, Ακυρωρ.Διαφορες,διοικ.διαφορές ουσιας κ.α-2014 Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ -Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
980 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-1975 Κ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
981 ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -2004 ΝΙΚ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
982 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2003 Γ- ΤΕΥΧΟΣ 49 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
983 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2003 Δ- ΤΕΥΧΟΣ 50 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
984 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-2004 Β-ΤΕΥΧΟΣ 52 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-΄2003 Γ΄- ΤΕΥΧΟΣ 38 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-2003 Δ\’ -ΤΕΥΧΟΣ 39 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-2004 Β΄-ΤΕΥΧΟΣ 41 Δ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
990 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -2004-Γ\’ ΕΚΔΟΣΗ Λ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΜΗΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
990 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -2004-Γ\’ ΕΚΔΟΣΗ Λ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΜΗΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
991 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -2004- ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ IUS ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
992 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΠ.ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ-ΕΛΕΝΗ ΠΛΕΣΣΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
993 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-2001 ΚΩΝ.ΓΑΖΕΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
993 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-2001 ΚΩΝ.ΓΑΖΕΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
994 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-2005 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
994 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-2005 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ
995 ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-2007 ΓΕΩΡΓ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
996 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Θ.ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ-Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
997 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ -ΔΣΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
998 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ2005 ΠΑΝ.ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ-ΒΑΣ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
999 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ